1.) ผ้า Drytech     2.) ผ้า CVC     3.) ผ้า TC Micro     4.) ผ้า TC     5.) ผ้า TK       6.) ผ้า Micro

รายละเอียดเนื้อผ้าแต่ละชนิด :